ثبت سفارش - کنجاله کلزا نهاوند

اطلاعات سفارش


قیمت روز
تومان
تناژ مورد نظر
تناژ قابل ارائه: ۱۱، ۱۶، ۲۶، ۴۲ و یا ضریبی از این اعداد.
توضیحات

مبلغ سفارش:  تناژ قابل قبولی وارد کنید

اطلاعات حقوقی


شرکت
شناسه ملی
کد اقتصادی

شماره ثبت
تصویر روزنامه رسمی
گیرنده

استان
شهر
کد پستی
نوع محل تحویل

آدرس تحویل


(ثبت نام کنید)

اطلاعات واریز وجه(اختیاری)


به حساب بانک
مبلغ واریز
تومان
نوع واریز
تاریخ واریز

ساعت واریز

ثبت نهایی سفارش


عبارتی که در تصویر می بینید را وارد کنید