ریز مغذی و ضد عفونی paper writers write my essays کننده ها

صدف معدنی

صدف معدنی(Mineral Oysters) صدف منبع عالی از فسفر است، دومین ماده معدنی فراوان در بدن پس از کلسیم است به غیر از نقش اساسی آن در تشکیل استخوان ها و دندان ها، در میان دیگر موارد، در رشد و بازسازی بافت ها شرکت می کند. این کمک می کند تا pH به طور طبیعی حفظ شود. این نیز یکی از اجزای غشای سلولی است.