ریز مغذی و ضد عفونی paper writers write my essays کننده ها

صدف معدنی

/
صدف معدنی(Mineral Oysters) صدف منبع عالی از فسفر است، دومین ماده معدنی فراوان در بدن پس از کلسیم است به غیر از نقش اساسی آن در تشکیل استخوان ها و دندان ها، در میان دیگر موارد، در رشد و بازسازی بافت ها شرکت می کند. این کمک می کند تا pH به طور طبیعی حفظ شود. این نیز یکی از اجزای غشای سلولی است.