خوراک آماده دام

علوفه سبز چیست ؟

/
علوفه سبز جو به عنوان یک علوفه و تغذیه اصلی دام محسوب می شود و این م…

کنسانتره گوسفند داشتی

/
کنسانتره گوسفند داشتی (Sheep concentrate) کنسانتره گوسفند یک…